Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.liquidityx.com/eu) jest obsługiwana przez Capital Securities S.A., grecką firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Hellenic Capital Market Commission („HCMC”) z numerem licencji 2/11/24.5.1994. Spółka jest zarejestrowana w Grecji pod GEMI pod numerem 31387/06/Β/94/18.Capital Securities S.A. jest zarejestrowany pod adresem registered at 58, Metropoleos Street, 105 63 Ateny, Grecja.

 

Capital Securities S.A. jest właścicielem i operatorem marki „LiquidityX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Około 74-89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. LiquidityX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne: Capital Securities S.A. oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Capital Securities S.A. nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Zgłoś się do kategoryzacji jako Klient Profesjonalny

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oficjalnie wdrożył nowe środki w zakresie oferowania kontraktów CFD klientom detalicznym w Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018. Środki obejmują ograniczenie poziomu lewarowania, konkretną zasadę depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie, ograniczenia dotyczące korzyści handlowych i wiele więcej.

ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ TERAZ

Kategoryzacja jako Klient Profesjonalny oznacza, że zastosowanie będą miały następujące zasady:

*Klienci profesjonalni nie są uprawnieni do otrzymania odszkodowania od ICF2

Ochrona przed saldem ujemnym
Nigdy nie stracisz więcej niż swoje saldo
Dostęp do konkursów premium
Bierz udział w wyłącznych konkursach i promocjach handlowych
Dedykowany opiekun rachunku
Ciągłe wsparcie od twojego opiekuna rachunku LiquidityX
Sygnały handlowe Trading Central
Otrzymuj codzienne sygnały i wiadomości handlowe
Dostęp do szkolenia Platinum VIP
Korzystaj z profesjonalnej wiedzy w zakresie handlu
Wyższe lewarowanie
Handluj z lewarowaniem na poziomie do 400:1
Rozdzielenie środków klientów
Twoje środki są w dalszym ciągu przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował, w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) Unii Europejskiej, środki udzielania zamówień w ramach Kontraktów na Różnice Kursowe (CFD) inwestorom detalicznym, które wejdą w życie 1 sierpnia.

 

Poziom mechanizmu stop-out wyniesie 50% na wszystkich platformach LiquidityX.

 

Z dniem 1 sierpnia 2018 r. poziomy mechanizmu stop-out wyniosą 50% na wszystkich platformach transakcyjnych LiquidityX dla wszystkich klientów.

 

Klienci mający otwarte pozycje i poziom marży pomiędzy 20-50% mają największe prawdopodobieństwo osiągnięcia poziomów stop-out.

 

Na przykład:

Rachunek walutowy = USD, dźwignia rachunku = 1:50
27.07.2018 r. kupujesz 1 partię ZŁOTA za cenę 1 225 USD. Wymagana marża wynosi 2 450 USD ((1*100*1 225/50) czyli (Wartość kontraktu*wartość lotu) / dźwignia).
Ostatecznie, 27.07.2018 r. środki na rachunku wynoszą 980 USD, a więc poziom marży wynosi 40% (=Kapitał własny/marża*100 = 980/2 450*100).

 

Przy aktualnym poziomie stop-out wynoszącym 20%, pozycja pozostanie otwarta, ponieważ poziom marży (40%) jest wyższy niż 20%1.
30.07.2018 r. poziom stop-out wzrósł do 50%, a poziom marży rachunku wynosi mniej niż 40%, wobec klienta zadziałałby mechanizm stop-out (tzn. pozycja zostałaby zamknięta).
*1,00 partia = 100,00 uncji ZŁOTA

Warunki, by stać się handlowcem profesjonalnym

Możesz zostać klientem profesjonalnym, jeżeli prześlesz wniosek i spełnisz dwa z trzech kryteriów wymienionych poniżej4:

  1. Wartość transakcji – w ciągu ostatniego roku na kwartał otwarłeś co najmniej 10 transakcji, każda o wartości co najmniej 4000 USD w akcje/kryptowaluty i/lub 18 500 USD w Forex/towary (z Capital Securities S.A. lub innym brokerem).
  2. Odpowiednie doświadczenie – masz co najmniej rok doświadczenia w pracy w dziedzinie finansów jako ekspert, które to stanowisko wymagało wiedzy na temat rynku i usług kontraktów CFD.
  3. Sytuacja finansowa – rozmiar Twojego portfolio5 wynosi lub przekracza 500 000 EUR; włączając w to wpłaty gotówkowe i instrumenty finansowe.

1 Ustandaryzowana zasada depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie na poziomie procentowym wynoszącym minimum początkowej wymaganej marży określonej powyżej w ramach jednego rachunku. Dla klientów profesjonalnych procent ten podlega zmianom.

2 Celem Funduszu Rekompensaty dla Inwestorów (ICF) jest zabezpieczanie roszczeń klientów detalicznych poprzez odszkodowanie (do 20 000 EUR) w przypadku naszego zaniedbania względem naszych obowiązków wobec Ciebie, jeżeli spełnione zostaną odpowiednie kryteria. Więcej przeczytasz tutaj.

3 Możesz zdecydować czy chcesz przesłać zgłoszenie teraz czy później. Możesz także zdecydować, że chcesz pozostać klientem detalicznym. Pamiętaj, że możesz zmienić swój status z powrotem na klienta detalicznego, gdy otrzymasz status klienta profesjonalnego w dowolnej chwili.

4 Instrumenty finansowe obejmują akcje, wpłaty gotówkowe w celu zasilenia lub zyski wynikające z inwestycji w instrumenty pochodne, dłużne i wpłaty gotówkowe. Nie obejmują one własności, tradycyjnego prawa do towarów lub wartości nominalnej instrumentów pochodnych.

Więcej na temat środków ochrony stosowanych przez ESMA znajdziesz tutaj, a także w naszej Polityce Kategoryzacji Klientów tutaj.

ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ TERAZ
Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. Około 74-89% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się