Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.liquidityx.com/eu) jest obsługiwana przez Capital Securities S.A., grecką firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Hellenic Capital Market Commission („HCMC”) z numerem licencji 2/11/24.5.1994. Spółka jest zarejestrowana w Grecji pod GEMI pod numerem 31387/06/Β/94/18.Capital Securities S.A. jest zarejestrowany pod adresem registered at 58, Metropoleos Street, 105 63 Ateny, Grecja.

 

Capital Securities S.A. jest właścicielem i operatorem marki „LiquidityX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Około 74-89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. LiquidityX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne: Capital Securities S.A. oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Capital Securities S.A. nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Strategie handlowe CFD Forex

Rynek walutowy (forex) jest popularną opcją inwestycyjną zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych traderów.  Prostota i przejrzystość takiego handlu to czynniki, które pozwalają każdemu stworzyć przyzwoitą strategię handlową.

W tym artykule LiquidityX opisze handel CFD na forex. Więcej informacji na temat podstaw i metodologii CFD można znaleźć w naszym artykule wprowadzającym.

Sposoby inwestowania na rynku forex

Handel Forex działa bardzo podobnie do obrotu akcjami i udziałami. Do najpopularniejszych opcji obrotu forex należy handel spot. W jego ramach kupujesz jedną walutę za drugą po obowiązującym w danym momencie kursie wymiany. W związku z tym nabywasz wartość zakupionej waluty, fizycznie lub w cyfrowym portfelu.

W handlu spot forex wartość waluty, którą posiadasz, musi wzrosnąć wobec innej waluty. Możesz na przykład kupić USD za EUR, a gdy waluta USA umacni się, zamienisz ją z powrotem na większą ilość euro niż zainwestowałeś. Jest to tradycyjny sposób handlu forex, ale zwykle brakuje mu zmienności.

Czynniki wpływające na kursy forex

Waluta danego kraju jest wspierana przez ogromne rezerwy potężnego banku centralnego i władz monetarnych. Z tego powodu wahania drugorzędnych wskaźników danych mają minimalny wpływ na kurs walutowy. Na forex kluczowy wpływ mają zaś dane makro.

Zanim zaczniesz handlować na rynku forex, szczególnie w dynamicznym i potencjalnie wysokim ryzykiem świecie kontraktów CFD, musisz zrozumieć, co najsilniej wpływa na kursy forex:

Stabilność polityczna

Inwestycje zagraniczne silnie wpływają na kurs danej waluty. Aby być atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym, kraj ten musi okazać się stabilnym politycznie i społecznie środowiskiem.

Wyniki makroekonomiczne

Pozytywne wyniki gospodarcze są ściśle związane ze stabilnością polityczną. Ponieważ większość działań rządowych to długoterminowe wizje stworzone w celu generowania sukcesu gospodarczego, od ich skuteczności zależy kondycja ekonomiczna danego kraju. Pozytywne wyniki gospodarki zachęcają do dalszych inwestycji krajowych i międzynarodowych.

Deficyt na rachunku bieżącym

Rachunek bieżący kraju jest miarą wartości towarów i usług. To różnica między wartością sprzedanych i kupionych produktów i usług. Pozytywne saldo rachunku obrotów bieżących wskazuje, że kraj otrzymuje więcej waluty obcej niż wydaje. Deficyt na rachunku obrotów bieżących wskazuje na coś przeciwnego i zwykle wskazuje na brak produkcji cennych dóbr i usług.

Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Gospodarki wschodzące, gdzie znaczna część społeczeństwa wkracza do klasy średniej i pozyskuje ogromną siłę nabywczą, może spowodować, że rachunek bieżący znajdzie się tam na dużym minusie. Jednak ta gotowość do wydawania jest pozytywnym sygnałem wysyłanym przez dany kraj, który w ostateczności wzmacnia lokalną walutę.

Inflacja względna

Historyczne dowody wyraźnie pokazują, że inflacja jest nieunikniona. Oznacza to, że prawdziwa wartość każdej jednostki waluty stopniowo spada. W tym sensie zdolność krajowej stopy inflacji do utrzymania się poniżej średniej światowej, szczególnie w porównaniu z głównymi walutami umacnia lokalną walutę.

Krajowe stopy procentowe

Wysokie stopy procentowe są dobre dla banków i innych instytucji finansowych, które udzielają pożyczek osobom fizycznym i firmom. Banki centralne zazwyczaj obniżają stopy procentowe, gdy kraj boryka się z problemami finansowymi, aby zapobiec dużej liczbie niewypłacalności. Ponieważ istnieje bliska korelacja między siłą banków a odpornością gospodarczą kraju, wysokie stopy wskazują na silną walutę.

Nowo opublikowane dane makroekonomiczne mogą powodować znaczące zmiany na wszystkich rynkach, w tym akcji i forex. Zawsze należy z góry ustalić stop lossa i/lub take profit w swoich transakjach, by zminimalizować ryzyko związane z dźwignią finansową.

Podstawowe strategie handlu forex

Podobnie jak w przypadku każdego instrumentu, na rynku forex nie istnieje jedno idealne rozwiązanie. Siła psychiczna tradera, odporność na stratę i trzymanie się celu zysku, a także zdolność do przestrzegania planu – wszystko to wpływa na skuteczny handel.

Istnieją trzy odrębne strategie handlu forex w oparciu o ramy czasowe.

Day trading

Jak sama nazwa wskazuje, opiera się on na zajęciu pozycji w walucie i zamknięciu jej przed końcem tego samego dnia handlu. Można to nawet zrobić w minutę lub godzinę.

Jest to popularna strategia dla początkujących na rynku forex, ponieważ daje im możliwość zapoznania się z ogólnymi trendami walutowymi. Ponieważ handel forex trwa w różnych strefach czasowych, handel dzienny chroni również inwestora przed poważnymi kosztami za utrzymanie pozycji przez noc – kosztami overnight.

Handel pozycyjny

Handel pozycyjny jest ulubioną opcją dla trederów CFD, których analiza wskazuje, że dana waluta zyska na wartości w dłuższej perspektywie czasowej dzięki czynnikom, które już występują lub mogą wystąpić. Jest to również atrakcyjna opcja, jeśli szukasz tak zwanej “bezpiecznej przystani” na czas zawirowań rynkowych.

Swing trading

Jeśli przyjrzysz się uważnie wykresom forex dla dowolnej pary walutowej, zauważysz, że w każdym ogólnym trendzie występują drobne korekty i zwroty. Różnice te stanowią okazję do osiągnięcia znacznych zysków, ponieważ handel przeciwko trendowi jest generalnie mało popularny. Swing traderzy mogą rozważyć ramy czasowe godzin do dni.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. Około 74-89% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się