Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.liquidityx.com/eu) jest obsługiwana przez Capital Securities S.A., grecką firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Hellenic Capital Market Commission („HCMC”) z numerem licencji 2/11/24.5.1994. Spółka jest zarejestrowana w Grecji pod GEMI pod numerem 31387/06/Β/94/18.Capital Securities S.A. jest zarejestrowany pod adresem registered at 58, Metropoleos Street, 105 63 Ateny, Grecja.

 

Capital Securities S.A. jest właścicielem i operatorem marki „LiquidityX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Około 74-89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. LiquidityX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne: Capital Securities S.A. oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Capital Securities S.A. nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Informacja o Marża

Marża

Marża jest obliczana na podstawie zastosowanego lewarowania i jest to poziom kapitału niezbędnego, by otworzyć i utrzymać pozycję.
Wzór: Marża = (Rozmiar kontraktu*Wartość partii) / lewarowanie.
Zakładając, że rachunek inwestycyjny ma lewarowanie na poziomie 1:100, a chcesz zakupić 1 partię (za cenę 100 000) EUR/USD, lewarowanie daje ci możliwość zapłaty 1/100 zainwestowanej kwoty (to będzie marża dla tej pozycji).
1 partia EUR/USD = 100 000 EUR względem USD
Jeżeli cena otwarcia pary EUR/USD wynosiła 1,12, wartość inwestycji to (100 000 *1,12) lub 112 000 USD.
Marża dla powyższej pozycji to (112 000/100) 1120 USD.

Dostępna marża

Dostępna marża pojawia się na dole platformy i stanowi różnicę między kapitałem rachunku inwestycyjnego i marżą otwartych pozycji.
Dostępna marża = Kapitał – Marża

Poziom marży

Wartość procentowa oparta na kwocie marży, którą można wykorzystać i kapitale. Jeżeli poziom marży wynosi mniej niż 100%, LiquidityX może zamrozić opcję otwierania nowych pozycji. Jeżeli poziom marży jest niższy niż poziom uzupełnienia depozytu (przy 100% poziomie marży), inwestor musi przelać więcej środków. LiquidityX automatycznie zamyka otwarte zlecenia i uniemożliwia dalsze inwestycje, jeżeli poziom marży spadnie poniżej poziomu zamknięcia pozycji.
Wzór: Poziom marży = (Kapitał/Marża) * 100
Uzupełnienie depozytu ma miejsce, gdy kapitał inwestora wyrażony w procentach spadnie poniżej wymogu marży.
Należy pamiętać, że LiquidityX nie ma obowiązku informowania inwestorów o konieczności uzupełnienia depozytu. Niemniej jednak inwestorom zaleca się, by utrzymać poziom marży powyżej 100%.
Poziom zamknięcia pozycji wynosi pomiędzy 20% – 100% Poziomu marży. Po osiągnięciu poziomu zamknięcia transakcji, system zacznie automatycznie zamykać pozycje, bez wcześniejszej informacji.

Przykład 1

Klient wpłaca 10 000 USD i ustawia maksymalny poziom lewarowania na 1:100. Inwestor może otworzyć pozycję o wartości do (10 000 * 100) 1 000 000 USD, co odpowiada 10 partiom.
Poziom zamknięcia pozycji należy założyć na poziomie 10%
Klient otwiera pozycję KUPUJ 5 PARTII EUR/USD po kursie 1,12
Wartość tej pozycji to (500 000 EUR * 1,12) = 560 000 USD.
Marża to (560 000/100) 5600 USD.
Dostępna marża to (10 000–5600) 4400 USD
Poziom marży to [(10 000/5600) *100] =178,57%

Scenariusz zysku:

Jeżeli kurs pary EUR/USD wzrośnie do 1,135 inwestor zyska [(500 000 EUR * 1,135) -560 000 USD] = 7500 USD.
Dostępna marża wzrośnie do poziomu (17 500 – 5600) = 11 900 pod warunkiem, że pozycja nie została jeszcze zamknięta.
Poziom marży wzrośnie do [(17 500/5600) *100] = 312,5%

Scenariusz straty:

Jeżeli kurs pary EUR/USD spadnie do 1,105 inwestor straci [560 000 USD – (500 000 EUR * 1,105)] = -7500 USD.
Dostępna marża spadnie do poziomu (2500 – 5600) = -3100 pod warunkiem, że pozycja nie została jeszcze zamknięta.
Poziom marży spadnie do [(2500/5600) *100] = 44,6%
Ponieważ poziom marży wynosi poniżej 100%, inwestor nie będzie mógł otworzyć nowych pozycji.
Jeżeli stawka pary EUR/USD będzie dalej spadać i osiągnie 1,101 inwestor straci [560 000 USD – (500 000 EUR * 1,101)] = – 9500 USD.
Poziom marży spadnie do [500/5600 * 100] = 8,9%. Ponieważ poziom marży jest poniżej poziomu zamknięcia pozycji, który wynosi 10%, system automatycznie zamknie inwestycję.

Przykład 2

Klient wpłaca 10 000 USD i ustawia maksymalny poziom lewarowania na 1:300. Inwestor może otworzyć pozycję o wartości do (10 000 * 300) 3 000 000 USD, co odpowiada 30 partiom.
Następnie otwiera pozycję KUPUJ 20 PARTII EUR/USD po kursie 1,12
Wartość tej pozycji to (2 000 000 EUR * 1,12) = 2 240 000 USD.
Marża to (2 240 000/300) = 7467 USD.
Dostępna marża to (10 000 – 7467) = 2533 USD
Poziom marży to [(10 000/7467)*100] =133,92%

Scenariusz zysku:

Jeżeli kurs pary EUR/USD wzrośnie do 1,135 inwestor zyska [(2 000 000 EUR * 1,135) -2 240 000 USD] = 30 000 USD.
Dostępna marża wzrośnie do poziomu (40 000 – 7467) = 32 533 pod warunkiem, że pozycja nie została jeszcze zamknięta.
Poziom marży wzrośnie do [(40 000/7 467) *100] = 536,69%

Scenariusz straty:

Jeżeli kurs pary EUR/USD spadnie do 1,11625 inwestor straci [2 240 000 USD – (2 000 000 EUR * 1,11625)] = – 7500 USD.
Dostępna marża spadnie do poziomu (2500 – 5600) = -3100 pod warunkiem, że pozycja nie została jeszcze zamknięta.
Poziom marży spadnie do [(2500/7 467) *100] = 33,48%
Ponieważ poziom marży wynosi poniżej 100%, inwestor nie będzie mógł otworzyć nowych pozycji.
Jeżeli stawka pary EUR/USD będzie dalej spadać i osiągnie 1,1155 inwestor straci [2 240 000 USD – (2 000 000 EUR * 1,11525)] = 9500 USD.
Poziom marży spadnie do [500/7467 * 100] = 6,69%. Ponieważ poziom marży jest poniżej poziomu zamknięcia pozycji, który wynosi 10%, system automatycznie zamknie inwestycję.

TYPY RACHUNKÓW POZIOM UZUPEŁNIENIA DEPOZYTU POZIOM STOP OUT
Wszystkie rodzaje rachunków detalicznych 100% 50%
Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. Około 74-89% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się