Företagsinformation:

Denna webbplats (www.liquidityx.com/eu) drivs av Capital Securities S.A., ett grekiskt investmentbolag, auktoriserat och reglerat av Hellenic Capital Market Commission (“HCMC”), med licensnummer 2/11/24.5.1994. Företaget är registrerat i Grekland under GEMI med registreringsnummer 31387/06/Β/94/18. Capital Securities S.A. är registrerat på registered at 58, Metropoleos Street, 105 63 Aten, Grekland.

 

Capital Securities S.A. äger och driver varumärket “LiquidityX”.

 

Riskvarning:

CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 74 – 89 % av privata investrerare förlorar pengar vid handel av CFD:er. Du bör tänka på om du faktiskt förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att riskera pengarna. Tidigare prestanda är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Framtida resultat är inte en pålitlig indikator för framtida prestanda. Innan du handlar bör du överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktolerans. Du bör inte sätta in mer än du är beredd att förlora. Se till att du förstår risken som är ansluten till produkten och uppsök fristående råd vid behov. LiquidityX utfärdar inte råd, rekommendationer eller åsikter angående erhållande, hållande eller avyttring av finansiella produkter. Capital Securities S.A. är inte en finansiell rådgivare och alla tjänster tillhandahålls endast vid utförande. Läs vårt dokument om Riskupplysning.

 

Regionala restriktioner:

Capital Securities S.A. erbjuder tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (med undantag för Belgien) och Schweiz.

 

Capital Securities S.A. ger inte råd, rekommendationer eller åsikter i samband med förvärv, innehav eller disposition av någon finansiell produkt. Capital Securities S.A. är inte en finansiell rådgivare och endast utförande tillhandahålls för alla tjänster.

Ädelmetaller

Ädelmetaller tillhör ett brett utbud av naturresurser som handlas på världens marknader varje dag. Bortsett från oförutsedda omständigheter beror priset på en specifik metall i stor utsträckning på utbud och efterfrågan. Det aktuella priset på en metall kallas för dess spot-pris och spot-metall handel är köp och sälj av metaller i en specifik valuta.

Samtidigt som priserna på metall är konsekvent över hela världen efter avräkning för valutaväxling, beror spot-metall handel på metallpriserna mot en specifik valuta. Svängningarna i metallpriser, kombinerat med förändringar på valutamarknader ger en adderad dimension för vinster för den sluge investeraren.

Bortsett från spot-metall handel är handel med handelsvaror ett annat alternativ som investerare kan överväga. Handelsvaror som råolja, kol och tenn är också bra alternativ, beroende på marknadsförhållanden.

Guld-spot handel är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 5 dagar i veckan så länge som marknaderna är öppna för handel. Leveransen av handelsvaran som handlas är vanligtvis 2 arbetsdagar efter att handels slutförts. Detta är i kontrast till handel med terminer där inget fysiskt byte av varor sker utan enbart pengar.

Populära spot-metaller (Ädelmetaller)

De mest populära ädelmetallerna för spot-metall handel är:

  • Guld
  • Silver
  • Platina
  • Palladium

De här spot-metallerna kan tacka sin popularitet inom handel med handelsvaror till deras egentliga långsiktiga värde. Guldhandel i synnerhet är kopplad till guldets status som den säkraste resursen i osäkra tider.

Detta är i kontrast med aktiemarknaden som är där de flesta investerare parkerar sina pengar när ekonomin är på uppåtgående. Som ett resultat av det har guld och aktiemarknaden normalt ett motsatt förhållande till varandra – när en faller stiger den andra och vice versa.

Medan guld generellt är ansedd som den mest värdefulla ädelmetallen, är det inte riktigt så. På grund av att de är så sällsynta är metaller som platina och palladium värderade betydligt mycket högre än guld. Detta värde är inte konstant och i synnerhet har deras användning inom den högteknologiska industrin lett till att priser på specifika metaller har multiplicerats mångfaldigt på en kort tid.

Online guldhandel gör det möjligt för dig att använda hävstång av dess höga värde mot stora världsvalutor, exempelvis:

  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Great Britain Pound (GBP)

Priserna på spot-metaller beror även på världsekonomiska förhållanden samt effekten från kortsiktiga händelser som naturkatastrofer och krig. En mindre dramatisk och med förutsägbar pådrivande faktor på priset är säsongsvariationer för efterfrågan på ädelmetaller och stenar som används i smycken. Var och en av de här resurserna ser en ökning i pris som sammanträffar med internationella festligheter och högtider.

Efterfrågan på ädelmetaller är centrerad till Asien, specifik Indien och Kina. Å andra sidan leder Europa och Nord Amerika vägen i handel med handelsvaror.

Fördelar med guldhandel på LiquidityX

Alla ädelmetallers spot-priser är in konstant rörelse, framförallt under de fem vardagarna. De här priserna kan stiga eller falla beroende på en mängd faktorer, 24 timmar om dygnet. Detta innebär att det helt enkelt finns för mycket information för någon person att ta in och bearbeta.

Det snabba, enkla och smidiga alternativet är att börja guldhandel på LiquidityX. LiquidityX jämför guld-spot handels-priser mot alla de populära valutorna samt andra spot-priser för olika ädelmetaller. Den här informationen presenteras för våra klienter på vår plattform i ett lättförståeligt format. Detta gör det möjligt för dig att identifiera och förutse trender som kommer påverka din investerings-portfölj och justera deras värden i enlighet.

Vi har skapat den här intuitiva plattformen baserat på många års erfarenhet inom området för handel med ädelmetaller. Vi har lärt oss från tusentals klienter vad som fungerar bäst och justerar vårt utbud av tjänster för att hålla oss i takt med dina förväntningar och marknadsinnovationer.

Hos LiquidityX får du den senaste teknologin som levererar detaljer i princip omedelbart som saknar motstycke. Vårt breda utbud av handelsinstrument ger dig fullständig kontroll över värdet och diversifieringen av dina instrument. Handelsbesluten som du fattar är implementerade i bländande hastighet för att hålla dig uppdaterad och i takt med den utvecklande marknaden.

Kontakt LiquidityX idag för att upptäcka hur vi kan förvandla din traditionella handelsupplevelse till något extraordinärt över en natt.

Riskvarning

CFD:er är komplexa instrument där risken är stor att man förlorar pengar snabbt på grund av hävstången. 74 – 89 % av privata investeringskonton förlorar pengar när de tradar CFD:er. Du ska beakta om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

% avslutad

Betalningsmetoder
För att göra en insättning måste du först verifiera ditt konto.
Din fil har nekats. Vänligen kontakta kundsupport.
Jag förstår

Bästa/Bäste ${UserName},

Den här funktionen är inte tillgänglig i ett demokonto.
Byt till ditt live-konto, sätt in pengar och börja handla.

Finansiera ditt konto

Det här avsnittet är endast tillgängligt för kunder, logga in eller registrera dig