Företagsinformation:

Denna webbplats (www.liquidityx.com/eu) drivs av Capital Securities S.A., ett grekiskt investmentbolag, auktoriserat och reglerat av Hellenic Capital Market Commission (“HCMC”), med licensnummer 2/11/24.5.1994. Företaget är registrerat i Grekland under GEMI med registreringsnummer 31387/06/Β/94/18. Capital Securities S.A. är registrerat på registered at 58, Metropoleos Street, 105 63 Aten, Grekland.

 

Capital Securities S.A. äger och driver varumärket “LiquidityX”.

 

Riskvarning:

CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 74 – 89 % av privata investrerare förlorar pengar vid handel av CFD:er. Du bör tänka på om du faktiskt förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att riskera pengarna. Tidigare prestanda är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Framtida resultat är inte en pålitlig indikator för framtida prestanda. Innan du handlar bör du överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktolerans. Du bör inte sätta in mer än du är beredd att förlora. Se till att du förstår risken som är ansluten till produkten och uppsök fristående råd vid behov. LiquidityX utfärdar inte råd, rekommendationer eller åsikter angående erhållande, hållande eller avyttring av finansiella produkter. Capital Securities S.A. är inte en finansiell rådgivare och alla tjänster tillhandahålls endast vid utförande. Läs vårt dokument om Riskupplysning.

 

Regionala restriktioner:

Capital Securities S.A. erbjuder tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (med undantag för Belgien) och Schweiz.

 

Capital Securities S.A. ger inte råd, rekommendationer eller åsikter i samband med förvärv, innehav eller disposition av någon finansiell produkt. Capital Securities S.A. är inte en finansiell rådgivare och endast utförande tillhandahålls för alla tjänster.

Fundamental Analys

Det finns inget mer värdefullt än information. Den rätta informationen, använd på rätt sätt vid rätt tidpunkt, kan få fantastiska resultat oavsett om det gäller sport, politik, krig eller investeringar. Information för investeringssyfte faller inom två kategorier: fundamental analys och teknisk analys.

Detta är LiquidityX guide till fundamental analys. Använd den för att förstå hur information som är fritt tillgängligt kan hjälpa dig att fatta bättre beslut om vart du bör investera dina pengar samt när du bör gå in eller lämna en marknad.

Vad är fundamental analys?

Fundamental analys är en väldigt bred term. Den innehåller information på makronivå som det ekonomiska läget, stämning på marknaden och position för industrin. Mikroekonomiska faktorer härrör en specifik företagsinformation som vinst, marknadsandel och ledning är också inkluderat och är minst lika viktigt.

Allt detta sammantaget ger datan analytiker en idé om ett företags aktier är övervärderat eller undervärderat. Om det är övervärderat bör den naturliga responsen vara att överväga en försäljning; i det andra fallet kan det vara klokt att köpa aktien.

Samtidigt som den här ansatsen är rimlig i sig ger den fundamentala analysen oftast inte svar i svart eller vitt. Mycket av övervägandena som handlar gör, precis som slutsatserna som dras av datan, är subjektivt. Det är absolut möjligt att två analytiker som tittar på samma information kommer fram till helt motsatta slutsatser.

På LiquidityX lägger vi extra tonvikt på matematiska modeller för att exakt kunna förutse trenden över aktiemarknaden, valuta samt CFD:s (contracts for difference). Fundamental analys och teknisk analys är centralt för all vår finansiella planering.

Verktyg för fundamental analys

Från den introduktionen till fundamental analys kan du se hur komplext det kan vara. Dock kan beräkning av dem ge dig en nära insikt i inbördes förhållande och utveckla dina färdigheter som en handlare.
Här är några av de viktigaste faktorerna som du bör överväga när du tar en ”gör-det-själv” ansats.

  • Börskurs/vinst per aktie (Price-to-earnings) (P/E) – Detta är ett förhållande mellan det aktuella försäljningspriset för ett företag, jämfört med företagets vinst per aktie.
  • Aktieomsättning (Price-to-sales) (P/S) – Kallas även säljmultipel eller omsättningsmultipel och är en jämförelse av företagets aktiepris mot dess totala omsättning.
  • Förväntad vinst-tillväxt (Projected earnings growth) (PEG) – Detta är tillväxtgraden för företagets vinst över ett år.
  • Marknadspris (Price-to-book) (P/B) – Även kallat ”price-to-equity” och är en jämförelse av ett företags bokförda värde mot dess aktievärde. Det bokförda värdet för ett företag är dess värde (kostnad för tillgångar minus avskrivningar) som beräknas i dess finansiella rapporter. P/B erhålls genom att dividera det senaste stängningspriset för aktien med det bokförda värdet (från föregående kvartal).
  • Avkastning på eget kapital – Kallas även avkastning på nettovärde och erhålls genom att dividera företagets nettovärde med eget kapital.
  • Utdelningsgrad – Ett företag kan betala ut en del av vinsten från sin nettoinkomst till aktieägarna som utdelning, samtidigt som man behåller resten för att finansiera företagets framtida tillväxt. Det här förhållanden jämför hur mycket som har betalats ut och hur mycket som har behållits.
  • Direktavkastning – Detta förhållande erhålls genom att dividera den utbetalda utdelningen över ett år per aktie till aktieägarna med det aktuella värdet på aktien. Den här procenten ger en idé om hur mycket utdelningsinvesterare kan hoppas på att erhålla genom att bara investera i företaget.
  • Vinst per aktie – Detta beräknas genom att dividera nettoinkomsten minus avskrivningar med antalet utestående aktier. Det ger investerare en uppfattning om hur den totala vinster förhåller sig till varje aktieandel.

Det finns utan tvekan mycket att ta in, speciellt om du är en ny investerare. Om du är överväldigad av bara antalet variabler, terminologin och/eller beräkningarna så kan LiquidityX hjälpa till.

Tips för fundamental analys

Bra, den pålitliga fundamentala analysen tar tid och en hel del ansträngning. Samtidigt som mycket av informationen som behövs för den fundamentala analysen kan erhållas relativt enkelt, kan förhållanden mellan finansiella faktorer och aktiens prestation vara svårfångat mål.

Oftare än sällan kan en enskild bit av information måla upp en korrekt och omfattande bild av en akties värde. I princip alla olika bitar med information är sammankopplade eller påverkar varandra. För att uppskatta om en aktie är över- eller undervärderar behöver du förstå de här relationerna.

Till att börja med, gör en lista över alla faktorer i din fundamentala analys. De kommer falla inom två (2) kategorier – makroekonomiska och mikroekonomiska – som vi diskuterat tidigare.

Inom var och en av de här två listorna kategoriseras varje faktor på nivån av den direkta inverkan på beräkningen de har på aktievärdet. Detta är en bedömning fylld med gråzoner och dina antagande kommer påverka det slutgiltiga resultatet.

Efter det bör man bedöma hur olika faktorer påverkar de andra faktorerna. Exempelvis, en blomstrande ekonomi kommer lägga tryck uppåt på ett företags vinster då fler personer har pengar att köpa produkterna som företaget producerar. Motsatt, om det sker en ekonomisk uppgång men den saktar in, kommer det påverka vinsterna som också sjunker.

Det du bör göra för att avsluta varje bedömning är ett nät av relationer mellan varje faktor. Detta är bara startpunkten av din analys innan du handlar.

Fördelar och nackdelar

Den omfattande oppositionen till fundamentala analyser ligger i dess komplexa beräkningar och det oprecisa sättet som faktorerna är relaterade. Bedömningar av faktorer är subjektiva och kan variera kraftigt mellan olika analytiker.

Precis som med all data kan inte en fundamental analys förutse avvikelser och aktuella händelser om med COVID-19 pandemin. Dock är den även i stort ignorerande av den cykliska naturen för marknader, vilket är det huvudsakliga övervägandet i tekniska analyser.

Den främsta fördelen med fundamentala analyser är att de ger en korrelation mellan alla finansiella siffror och det faktiska värdet för en aktie eller andel. Genom att ta hänsyn till det fundamentala som påverkar aktiepriset får du en bra uppfattning om en aktie är över- eller undervärderad.

Från den punkten kommer investeringar slutligen ner till beslutet om du är bekväm med omfattningen av skillnaden mellan det aktuella värdet och det potentiella värdet. Naturligtvis kan bra bedömningar placera många företag i en mellanliggande gråzon.

Kom ihåg att det inte innebär att din analys har varit bortkastad – faktum är att till följd av processen med de här ”grå-aktierna” kommer du kunna identifiera viktiga faktorer som du och även expertanalytiker kan ha sett missat.

Intelligent investering handlar om att använda information på rätt sätt.

Riskvarning

CFD:er är komplexa instrument där risken är stor att man förlorar pengar snabbt på grund av hävstången. 74 – 89 % av privata investeringskonton förlorar pengar när de tradar CFD:er. Du ska beakta om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

% avslutad

Betalningsmetoder
För att göra en insättning måste du först verifiera ditt konto.
Din fil har nekats. Vänligen kontakta kundsupport.
Jag förstår

Bästa/Bäste ${UserName},

Den här funktionen är inte tillgänglig i ett demokonto.
Byt till ditt live-konto, sätt in pengar och börja handla.

Finansiera ditt konto

Det här avsnittet är endast tillgängligt för kunder, logga in eller registrera dig