Bedrijfsinformatie:

Deze website (www.liquidityx.com/eu) wordt beheerd door Capital Securities S.A., een Griekse investeringsfirma, dat een vergunning heeft van en gereguleerd wordt door de Hellenic Capital Market Commission (“HCMC”) met licentienummer 2/11/24.5.1994. Het bedrijf is geregistreerd in Griekenland onder GEMI met registratienummer 31387/06/Β/94/18. Capital Securities S.A. is geregistreerd bij 58, Metropoleos Street, 105 63 Athene, Griekenland.

 

Capital Securities S.A. bezit en exploiteert het merk “LiquidityX”.

 

Risicowaarschuwing:

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. Tussen 74-89% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s. Het is belangrijk dat u nagaat of u weet hoe CFD’s in hun werk gaan en of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties. Voordat u besluit te gaan handelen, dient u uw investeringsdoeleinden, ervaringsniveau en risicobereidheid zorgvuldig te overwegen. Stort nooit meer dan u bereid bent te verliezen. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrekking hebben op het beoogde product volledig begrijpt en win, indien nodig, onafhankelijk advies in. LiquidityX geeft geen adviezen, aanbevelingen of meningen met betrekking tot het aankopen, vasthouden of verkopen van een financieel product. Capital Securities S.A. is geen financieel adviseur en alle diensten worden geleverd op louter uitvoerende basis. Lees onze Risicokennisgeving.

Wij adviseren onze klanten en het algemene publiek dat wij geen enkele relatie hebben met de bedrijven Immediate App Ai Ltd en Immediate 900 Eurax PTE LTD, en de websites www.immediateeurax.net en www.immediateeurax24.com .

 

Regionale beperkingen:

Capital Securities S.A. biedt diensten aan binnen de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van België) en Zwitserland.

 

Capital Securities S.A. geeft geen adviezen, aanbevelingen of meningen met betrekking tot verwerven, aanhouden of overdragen van financiële producten. Capital Securities S.A. is geen financieel adviseur en alle diensten worden uitsluitend op basis van uitvoering verstrekt.

Fundamentele analyse

Er is niets waardevoller dan informatie. De juiste informatie die op het juiste moment op de juiste manier wordt gebruikt, kan ongelooflijke resultaten opleveren, of het nu gaat om sport, politiek, oorlog of investeringen. Informatie voor beleggingsdoeleinden valt grotendeels uiteen in twee categorieën: fundamentele analyse en technische analyse.

Dit is de LiquidityX-gids voor fundamentele analyse. Gebruik het om te begrijpen hoe vrij beschikbare informatie u kan helpen betere beslissingen te nemen over waar u uw geld wilt investeren en wanneer u een markt moet betreden en verlaten.

Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele analyse is een zeer brede term. Het omvat informatie over de macroschaal, zoals de toestand van de economie, het marktsentiment en de positie van de industrie. Micro-economische factoren die specifiek op een bedrijf betrekking hebben, zoals winst, marktaandeel en management, worden ook meegenomen en zijn net zo belangrijk.

Alles bij elkaar geven deze gegevens analisten een idee of de aandelen van een bedrijf te duur of ondergewaardeerd zijn. Als het het eerste is, zou de natuurlijke reactie zijn om het te verkopen; in het laatste geval zou het zinvol zijn om aandelen te kopen.

Hoewel die benadering op zich logisch is, geeft de fundamentele analyse niet vaak zwart-wit antwoorden. Veel van de overwegingen die een handelaar maakt, evenals de conclusies die hij uit de gegevens trekt, zijn subjectief. Het is heel goed mogelijk dat twee analisten naar dezelfde informatie kijken en tot tegengestelde conclusies komen.

Bij LiquidityX leggen we buitengewone nadruk op wiskundige modellen om nauwkeurig trends te voorspellen op de aandelenmarkt, forex en CFD’s (contracten voor verschil). Fundamentele analyse en technische analyse staan centraal in al onze financiële planning.

Instrumenten voor fundamentele analyse

Uit die inleiding tot fundamentele analyse kunt u zien hoe complex het kan zijn. Als u ze echter zelf berekent, krijgt u een goed inzicht in de onderlinge verbanden en ontwikkelt u uw vaardigheden als handelaar.

Hier zijn enkele van de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden wanneer u een doe-het-zelf-aanpak kiest.

  • Prijs-winstverhouding (P/E) – Dit is een verhouding van de huidige verkoopprijs van het bedrijf in vergelijking met de winst per aandeel van het bedrijf.
  • Prijs-tot-verkoopverhouding (P/S) – Ook wel verkoopvermenigvuldiging of opbrengstvermenigvuldiging genoemd. Dit is een vergelijking van de aandelenkoers van het bedrijf met de totale omzet.
  • Verwachte winstgroei (PEG) – Dit is het groeipercentage van de winst van het bedrijf over een jaar.
  • Prijs / boekwaarde-verhouding (P/B) – Ook wel de prijs/eigen vermogen-verhouding genoemd, dit is een vergelijking van de boekwaarde van een bedrijf met de aandelenwaarde. De ‘boekwaarde’ van een bedrijf is de waarde (kosten van activa minus afschrijvingen) zoals berekend in de financiële overzichten. P/B wordt verkregen door de laatste slotkoers van het aandeel te delen door de boekwaarde (van het vorige kwartaal).
  • Rendement op eigen vermogen – Ook wel rendement op nettowaarde genoemd. Dit cijfer wordt verkregen door het nettovermogen van het bedrijf te delen door het eigen vermogen.
  • Uitkeringsratio dividend – Een bedrijf kan een deel van de inkomsten van zijn nettoresultaat aan aandeelhouders uitkeren als dividend, terwijl de rest wordt behouden om toekomstige groei van het bedrijf te financieren. Deze ratio vergelijkt hoeveel er is uitbetaald met hoeveel er is ingehouden.
  • Dividendrendement – Deze verhouding wordt verkregen door het dividend dat over een jaar per aandeel aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, te delen door de huidige waarde van het aandeel. Dit percentage geeft een idee van hoeveel dividend investeerders kunnen hopen te winnen door simpelweg in het bedrijf te investeren.
  • Winst per aandeel – Dit wordt berekend door het nettoresultaat, na aftrek van dividenden, te delen door het aantal uitstaande aandelen. Het geeft beleggers een idee van hoe de totale winst zich verhoudt tot elk aandeel.

Het lijdt geen twijfel dat dit veel is om in u op te nemen, vooral als u een beginnende belegger bent. Als u overweldigd bent door het grote aantal variabelen, de terminologie en / of de berekeningen, kan LiquidityX helpen.

Tips voor fundamentele analyse

Goed, de betrouwbare fundamentele analyse kost tijd en veel moeite. Hoewel veel van de informatie die nodig is voor fundamentele analyse vrij gemakkelijk kan worden verkregen, kan het vinden van de correlatie tussen een financiële factor en aandelenprestaties een ongrijpbaar doel zijn.

Vaker wel dan niet, kan geen enkel stukje informatie een nauwkeurig en uitgebreid beeld schetsen van de waarde van een aandeel. Vrijwel alle verschillende stukjes informatie zijn met elkaar verbonden of worden door elkaar beïnvloed. Om te bepalen of een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd is, moet u deze relaties begrijpen.

Maak om te beginnen een lijst van alle factoren die u in uw fundamentele analyse kunt gebruiken. Ze zullen in twee (2) categorieën vallen – macro-economisch en micro-economisch – zoals we eerder hebben besproken.

Binnen elk van deze twee lijsten categoriseert u elke factor op basis van het niveau van directe impact dat u denkt dat ze hebben op de voorraadwaarde. Dit is een beoordeling vol grijze gebieden en uw aannames zullen van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat.

Beoordeel vervolgens hoe elke factor de andere factoren beïnvloedt. Een bloeiende economie zal bijvoorbeeld een opwaartse druk uitoefenen op de inkomsten van een bedrijf, omdat meer mensen het geld hebben om producten te kopen die het bedrijf produceert. Omgekeerd, als de economische hoogconjunctuur zich voordoet maar afneemt, zal het effect op de winst ook afnemen.

Wat u aan het einde van uw beoordeling zou moeten hebben, is een web van relaties tussen alle factoren. Dit is slechts het startpunt van uw analyse voordat u handelt.

Voor-en nadelen

Het grootste deel van de oppositie tegen fundamentele analyse ligt in de complexe berekeningen en de onnauwkeurige manier waarop factoren met elkaar verband houden. Beoordelingen van factoren zijn subjectief en kunnen aanzienlijk verschillen tussen analisten.

Zoals bij alle gegevens, kan fundamentele analyse ook niet anticiperen op uitschieters en actuele gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie. Het is echter ook grotendeels onwetend over de cyclische aard van markten, wat de belangrijkste overweging is bij technische analyse.

Het belangrijkste voordeel van fundamentele analyse is dat het een verband geeft tussen alle financiële cijfers en de werkelijke waarde van een aandeel of aandeel. Door rekening te houden met de fundamentele factoren die van invloed zijn op de aandelenprijs, krijgt u een duidelijk idee of een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd is.

Vanaf dat moment komt beleggen neer op de beslissing of u zich op uw gemak voelt met de omvang van het verschil tussen de werkelijke waarde en de potentiële waarde. Door een goede beoordeling kunnen veel bedrijven natuurlijk in een grijs tussengebied terechtkomen.

Onthoud dat dit niet betekent dat uw analyse een verspilling was – in feite zal het volgen van de voortgang van deze ‘grijze aandelen’ u in staat stellen belangrijke factoren te identificeren die u en zelfs deskundige analisten misschien over het hoofd hebben gezien.

Bij intelligent beleggen draait alles om het correct gebruiken van informatie.

Risicowaarschuwing

CFD’s zijn complexe instrumenten en geven een hoog risico op het snel verliezen van geld vanwege de hefboom. Tussen 74-89% van de particuliere investeerdersrekeningen verliezen geld als zij in CFD’s handelen. U dient te overwegen of u begrijpt hoe CFD’s werken en of u het zich kunt veroorloven het hoge risico te lopen op verlies van uw geld.

% voltooid

Betaalmethoden
Voordat u een storting kunt doen, dient u uw rekening te verifiëren.
Uw bestand is afgewezen. Neem contact op met de klantenservice.
Ik snap het

Beste ${UserName},

Deze actie is voor een demo-rekening niet beschikbaar.
Ga naar uw live-rekening, voeg fondsen toe en begin met handelen.

Een storting op uw account doen

Deze sectie is uitsluitend voor klanten, u kunt zich aanmelden of registreren