Bedrijfsinformatie:

Deze website (www.liquidityx.com/eu) wordt beheerd door Capital Securities S.A., een Griekse investeringsfirma, dat een vergunning heeft van en gereguleerd wordt door de Hellenic Capital Market Commission (“HCMC”) met licentienummer 2/11/24.5.1994. Het bedrijf is geregistreerd in Griekenland onder GEMI met registratienummer 31387/06/Β/94/18. Capital Securities S.A. is geregistreerd bij 58, Metropoleos Street, 105 63 Athene, Griekenland.

 

Capital Securities S.A. bezit en exploiteert het merk “LiquidityX”.

 

Risicowaarschuwing:

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. Tussen 74-89% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s. Het is belangrijk dat u nagaat of u weet hoe CFD’s in hun werk gaan en of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties. Voordat u besluit te gaan handelen, dient u uw investeringsdoeleinden, ervaringsniveau en risicobereidheid zorgvuldig te overwegen. Stort nooit meer dan u bereid bent te verliezen. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrekking hebben op het beoogde product volledig begrijpt en win, indien nodig, onafhankelijk advies in. LiquidityX geeft geen adviezen, aanbevelingen of meningen met betrekking tot het aankopen, vasthouden of verkopen van een financieel product. Capital Securities S.A. is geen financieel adviseur en alle diensten worden geleverd op louter uitvoerende basis. Lees onze Risicokennisgeving.

Wij adviseren onze klanten en het algemene publiek dat wij geen enkele relatie hebben met de bedrijven Immediate App Ai Ltd en Immediate 900 Eurax PTE LTD, en de websites www.immediateeurax.net en www.immediateeurax24.com .

 

Regionale beperkingen:

Capital Securities S.A. biedt diensten aan binnen de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van België) en Zwitserland.

 

Capital Securities S.A. geeft geen adviezen, aanbevelingen of meningen met betrekking tot verwerven, aanhouden of overdragen van financiële producten. Capital Securities S.A. is geen financieel adviseur en alle diensten worden uitsluitend op basis van uitvoering verstrekt.

Aanvraag indienen voor toekenning professionele status

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft formeel nieuwe maatregelen aangenomen over het aanbieden van CFD’s aan particuliere klanten in de Europese Unie en deze maatregelen zullen op 1 augustus 2018 ingaan. De maatregelen omvatten een aanzienlijke verlaging van de hefboom, een specifieke ‘margin close out’-regel, beperkingen aan handelsvoordelen, etc.

NU AANVRAGEN

Voor handelaars met een professionele status (professionele klant) is het volgende van toepassing:

*Professionele klanten hebben geen recht op compensatie via het ICF (Investor Compensation Fund)2

Bescherming tegen negatief saldo
Loop nooit risico meer te verliezen dan uw saldo
Toegang tot premium wedstrijden
Doe mee met exclusieve handelswedstrijden en-programma’s
Eigen accountmanager
U behoudt persoonlijke ondersteuning van uw accountmanager bij LiquidityX
Handelssignalen van Trading Central
Ontvang elke dag handelssignalen en nieuws
Toegang tot VIP Platina-onderwijs
Profiteer van professionele handelstrainingen
Hogere hefboom
Handel met een hefboom tot 400:1
Gescheiden klantgelden
Uw gelden worden nog steeds bewaard op gescheiden bankrekeningen

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) heeft in het Publicatieblad (PB) van de Europese Unie de maatregelen gepubliceerd over het verstrekken van Contracts for Difference (CFD’s) aan particuliere (retail) investeerders en deze maatregelen gaan op 1 augustus van kracht.

 

Het uitstopniveau zal op alle LiquidityX-platformen naar 50% gaan.

 

Vanaf 1 augustus 2018 zullen alle uitstopniveaus naar 50% gaan en dit geldt voor alle handelsplatformen van LiquidityX en alle klanten.

 

Klanten met open posities en een margeniveau van 20-50% lopen de grootste kans op het bereiken van uitstopniveaus.

 

Bijvoorbeeld:

Rekeningvaluta = USD, rekeninghefboom = 1:50
Op 27/07/2018 gaat u long met 1 lot GOUD tegen een koers van $ 1,225. De vereiste marge bedraagt 2450 USD ((1*100*1,225)/50) dat is (contractomvang*lotwaarde) / hefboom).
Aan het einde van de dag op 27/07/2018 is het vermogen op de rekening 980 USD en dus is het margeniveau 40 % (= vermogen/marge*100 = 980/2450*100).

 

Met het huidige uitstopniveau van 20% zal de positie open blijven, aangezien het margeniveau (40%) hoger is dan 20%1.
Op 30/07/2018 is het uitstopniveau verhoogd naar 50%. Dus als het margeniveau op de rekening lager is dan 40%, zou de klant al uitgestopt zijn (d.w.z. de positie zou zijn gesloten).
*1,00 Lot = 100,00 Oz GOUD

Voorwaarden om professionele handelaar te worden

U kunt professionele handelaar worden door een aanvraag in te dienen en aan ten minste twee van de drie hieronder genoemde criteria te voldoen3:

  1. Handelsvolume –U hebt transacties uitgevoerd met een aanzienlijke omvang op de relevante markt met een gemiddelde frequentie van 10 keer per kwartaal gedurende de afgelopen 4 kwartalen (bij Capital Securities S.A. en/of een andere aanbieder).
  2. Relevante ervaring – U hebt ten minste één jaar ervaring doordat u werkzaam bent in het financiële veld, waarvoor u kennis van de CFD-markt en CFD-diensten nodig hebt.
  3. Financiële situatie – De omvang4 van uw portefeuille is gelijk aan of overschrijdt het bedrag van EUR 500.000; dit is inclusief geldbeleggingen en financiële instrumenten.

1 Een gestandaardiseerde ‘margin close out’-regel per rekening bij het percentage van de minimale verplicht ingelegde margin die hierboven is beschreven. Voor handelsrekeningen van professionele klanten is het percentage onder voorbehoud.

2 Het doel van het Beleggerscompensatiefonds (ICF) is om vorderingen van particuliere klanten veilig te stellen door de uitkering van compensatie (tot maximaal €20.000) in gevallen waarin wij onze verplichtingen jegens u verzaken, indien er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Meer informatie hier.

3 U kunt besluiten of u nu of op een later moment een aanvraag wilt indienen, of zelfs besluiten particuliere klant te blijven en als zodanig te worden behandeld. Let op: als u wilt is het altijd mogelijk om, als u eenmaal de professionele status hebt, deze status terug te zetten naar particulier.

4 Financiële instrumenten omvatten aandelen, gestorte geldbeleggingen of winsten opgebouwd uit investeringen in derivaten, schuldinstrumenten en geldbeleggingen. Onroerend goed, traditioneel eigendom van grondstoffen of de nominale waarde van derivaatinstrumenten vallen niet onder financiële instrumenten.

U kunt hier meer over de productinterventiemaatregelen van ESMA lezen en u vindt ons beleid inzake klantindeling hier.

NU AANVRAGEN
Risicowaarschuwing

CFD’s zijn complexe instrumenten en geven een hoog risico op het snel verliezen van geld vanwege de hefboom. Tussen 74-89% van de particuliere investeerdersrekeningen verliezen geld als zij in CFD’s handelen. U dient te overwegen of u begrijpt hoe CFD’s werken en of u het zich kunt veroorloven het hoge risico te lopen op verlies van uw geld.

% voltooid

Betaalmethoden
Voordat u een storting kunt doen, dient u uw rekening te verifiëren.
Uw bestand is afgewezen. Neem contact op met de klantenservice.
Ik snap het

Beste ${UserName},

Deze actie is voor een demo-rekening niet beschikbaar.
Ga naar uw live-rekening, voeg fondsen toe en begin met handelen.

Een storting op uw account doen

Deze sectie is uitsluitend voor klanten, u kunt zich aanmelden of registreren