Bedrijfsinformatie:

Deze website (www.liquidityx.com/eu) wordt beheerd door Capital Securities S.A., een Griekse investeringsfirma, dat een vergunning heeft van en gereguleerd wordt door de Hellenic Capital Market Commission (“HCMC”) met licentienummer 2/11/24.5.1994. Het bedrijf is geregistreerd in Griekenland onder GEMI met registratienummer 31387/06/Β/94/18. Capital Securities S.A. is geregistreerd bij 58, Metropoleos Street, 105 63 Athene, Griekenland.

 

Capital Securities S.A. bezit en exploiteert het merk “LiquidityX”.

 

Risicowaarschuwing:

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. Tussen 74-89% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s. Het is belangrijk dat u nagaat of u weet hoe CFD’s in hun werk gaan en of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator van toekomstige prestaties. Voordat u besluit te gaan handelen, dient u uw investeringsdoeleinden, ervaringsniveau en risicobereidheid zorgvuldig te overwegen. Stort nooit meer dan u bereid bent te verliezen. Zorg ervoor dat u de risico’s die betrekking hebben op het beoogde product volledig begrijpt en win, indien nodig, onafhankelijk advies in. LiquidityX geeft geen adviezen, aanbevelingen of meningen met betrekking tot het aankopen, vasthouden of verkopen van een financieel product. Capital Securities S.A. is geen financieel adviseur en alle diensten worden geleverd op louter uitvoerende basis. Lees onze Risicokennisgeving.

 

Regionale beperkingen:

Capital Securities S.A. biedt diensten aan binnen de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van België) en Zwitserland.

 

Capital Securities S.A. geeft geen adviezen, aanbevelingen of meningen met betrekking tot verwerven, aanhouden of overdragen van financiële producten. Capital Securities S.A. is geen financieel adviseur en alle diensten worden uitsluitend op basis van uitvoering verstrekt.

Technische Analyse

Het is de droom van elke belegger om de markt te kunnen voorspellen. Er is al een manier en dat heet data-analyse. Er zijn twee categorieën gegevensanalyse: fundamentele analyse en technische analyse.

De basis van fundamentele analyse is, niet verwonderlijk, het fundament van een belegging. Dit kan marktsentiment, economische indicatoren en bedrijfswinstenrapporten omvatten. Bij technische analyse worden daarentegen historische trends gebruikt om te voorspellen hoe een belegging in de toekomst zal presteren. Hier gaat LiquidityX dieper in op technische analyse.

Inzicht in technische analyse

Analisten weten al lang dat economische prestaties cyclisch van aard zijn. Over een voldoende brede periode genomen, volgt de waarde van een afzonderlijk product, aandeel, markt of economie een algemeen op-en-neerpatroon. Er zijn variaties die worden veroorzaakt door talloze factoren, maar bepaalde trends doen zich op de lange termijn voor.

Technische analyse probeert deze patronen te ontcijferen om te voorspellen wanneer een stijging of daling zal plaatsvinden. Met de juiste technische analyse kunt u correct beslissen wanneer u een markt betreedt of verlaat.

Het cruciale instrument van technische analyse is een grafiek die elke prijs of waarde bijhoudt. Het onderscheidt zich door zijn unieke structuur en kleur.

De groene delen geven een waardestijging aan, terwijl rode segmenten een afname betekenen. Elk groen of rood gedeelte bestaat uit een dikke lijn die de kaars wordt genoemd. De kaars toont het bereik tussen de openingskoers en de slotkoers. Boven en onder elke kaars is een dunnere lijn, de pit genaamd. De pit toont het bereik tussen de hoogste en laagste koers voor die periode.

Voor een beginneling kan een technische analysekaart er gewoon uitzien als een vrijwel willekeurige reeks bewegingen. In combinatie met real-world informatie zoals tijd van de dag, week of jaar en actuele gebeurtenissen, begint er een patroon te ontstaan. Sommige van deze patronen kunnen vrij gemakkelijk worden gedetecteerd, terwijl andere alleen worden ontdekt door gespecialiseerde computerprogramma’s.

Het is niet voldoende om een patroon uit de kaart te halen. Een geldige hypothese kan pas worden gevormd nadat die theorie van de stijging en/of daling kan worden toegepast op vele, zo niet alle, eerdere koersbewegingen. Om te bepalen of een theorie universeel of breed toepasbaar is, gebruiken we een ‘backtest’.

Back-testen neemt een voorgestelde theorie en toetst deze aan feitelijke gegevens. Een handelaar kan bijvoorbeeld suggereren dat de prijs van de Amerikaanse dollar elke vrijdag verzwakt ten opzichte van de euro voordat de forexmarkten sluiten. Een backtest analyseert de wekelijkse USD/EUR-cijfers zo ver mogelijk terug en verifieert of discrediteert de hypothese.

Als een backtest een theorie bevestigt, kan een handelsbedrijf zijn transacties automatiseren op basis van de geverifieerde indicatoren. Aan de hand van het bovenstaande voorbeeld kunnen ze een schema opstellen om op vrijdag USD te kopen en deze voor de volgende vrijdag voor EUR te verkopen.

Wat is de basis van technische analyse?

De beroemde Dow Jones Industrial Index (DJIA) is opgericht door en deels vernoemd naar de pionier van technische analyse, Charles Dow (1851-1902). Hij stelde vast wat we tegenwoordig kennen als de Dow-theorie, die stelt dat de prijs van een grondstof of aandeel wordt geleid door drie (3) principes:

Gemiddelden

Ongeacht schommelingen is de gemiddelde waarde een weerspiegeling van alle factoren die erop van invloed zijn.

Trends

Er ontstaat een trend wanneer er een consistente beweging in een bepaalde richting is, omhoog of omlaag. Het bestaat uit drie (3) delen:

  • Primair – Het maximale punt van de toename of afname.
  • Secundair – Een correctie van de primaire beweging, dit is een richtingomkering, gewoonlijk met de helft, maar doorgaans in het bereik van een derde tot tweederde.
  • Klein – Kleine fluctuaties in de secundaire beweging.

Fasen

Primaire trends kennen drie (3) verschillende fasen:

  • Accumulatie – Perceptieve beleggers herkennen een trend en betreden de markt.
  • Publieke participatie – De trend wordt populair en een groter aantal handelaren betreedt de markt.
  • Distributie – De brede acceptatie van de trend die wordt gevolgd door een enorme toename van het handelsvolume.

Hoe wordt de technische analyse gebruikt?

Het vroegtijdig herkennen van een trend staat centraal in het succes van elke technische analyse. Het tijdsbestek doet er niet toe – het kan een indicator zijn van prijsveranderingen die dagelijks optreden of fluctuaties in de loop van een jaar.

Een handelaar die een trend correct herkent zodra deze begint, kan met een kleine investering in effecten, futures of CFD-markten (contract for difference) beleggen en de winst maximaliseren door terug te trekken voordat de trend omkeert.

Technische analyse kan ook worden gebruikt om verliezen te compenseren. Stel dat een belegger een aandeel heeft gekocht dat is gedaald en verlies heeft geleden.

Als uit de technische analyse blijkt dat de neerwaartse trend nog 3 maanden aanhoudt, kan hij in een CFD beleggen door die positie in te nemen. Als de analyse klopt, zal hij profiteren van de daling van de aandelenkoers. Dus als de trend binnen 3 maanden omkeert, kan hij de aandelen verkopen en daar ook winst maken.

Technische analyse versus fundamentele analyse

We hebben in het eerste deel uitgelegd dat technische analyse zich bezighoudt met trends, terwijl fundamentele analyse draait om bedrijfs-, industrie- en marktfundamenten.

Een belegger die fundamentele analyse gebruikt, kijkt niet naar grote datasets van marktbewegingen. Hun focus ligt primair op de ‘hier en nu’ factoren die een directe impact hebben op waarde. Ze gebruiken deze informatie om te beslissen of de waarde waarschijnlijk zal stijgen of dalen.

In die zin is het mogelijk dat fundamentele analyse en een technische analyse tot diametraal tegengestelde conclusies komen.

Technische analyse kan er bijvoorbeeld op wijzen dat de waarde van een aandeel aan het begin van een neerwaartse trend staat vanwege de tijd van het jaar. Aan de andere kant kan een fundamentele analyse kijken naar de nieuwe CEO van het bedrijf, de lancering van nieuwe producten en overheidssubsidies als een indicatie van opwaartse druk op de aandelenkoers.

De beste benadering van beleggen is om het niet te zien als technische versus fundamentele analyse, maar eerder als technische plus fundamentele analyse.

Voor-en nadelen

Het belangrijkste voordeel van technische analyse is het eerste principe van de Dow-theorie dat gemiddelden centraal staan. Ongeacht kleine schommelingen, wordt de gemiddelde waarde van een variabele gelijkmatig verdeeld over een periode. Als uw technische analyse een trend correct identificeert, kunt u zowel direct als op lange termijn winst maken.

Het meest voor de hand liggende nadeel van technische analyse is onzekerheid. Er is simpelweg geen gegarandeerde formule om een trend te identificeren; zelfs marktbewegingen die netjes in historische trends passen, zijn onderhevig aan onvoorspelbaarheid. Met andere woorden, als uw technische analyse de trend verkeerd identificeert, kan er een verlies optreden.

Een perfect voorbeeld is de COVID-19-pandemie van 2020; het compenseerde volledig alle eerder aanvaarde projecties met een ruime marge.

Bij LiquidityX begrijpen we de sterke en zwakke punten van technische analyse, die we meenemen in onze investeringsbeslissingen.

Risicowaarschuwing

CFD’s zijn complexe instrumenten en geven een hoog risico op het snel verliezen van geld vanwege de hefboom. Tussen 74-89% van de particuliere investeerdersrekeningen verliezen geld als zij in CFD’s handelen. U dient te overwegen of u begrijpt hoe CFD’s werken en of u het zich kunt veroorloven het hoge risico te lopen op verlies van uw geld.

% voltooid

Betaalmethoden
Voordat u een storting kunt doen, dient u uw rekening te verifiëren.
Uw bestand is afgewezen. Neem contact op met de klantenservice.
Ik snap het

Beste ${UserName},

Deze actie is voor een demo-rekening niet beschikbaar.
Ga naar uw live-rekening, voeg fondsen toe en begin met handelen.

Een storting op uw account doen

Deze sectie is uitsluitend voor klanten, u kunt zich aanmelden of registreren