Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.liquidityx.com/eu) jest obsługiwana przez Capital Securities S.A., grecką firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Hellenic Capital Market Commission („HCMC”) z numerem licencji 2/11/24.5.1994. Spółka jest zarejestrowana w Grecji pod GEMI pod numerem 31387/06/Β/94/18.Capital Securities S.A. jest zarejestrowany pod adresem registered at 58, Metropoleos Street, 105 63 Ateny, Grecja.

 

Capital Securities S.A. jest właścicielem i operatorem marki „LiquidityX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Około 74-89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. LiquidityX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne: Capital Securities S.A. oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Capital Securities S.A. nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Analiza techniczna

Marzeniem każdego inwestora jest możliwość przewidywania rynku. Istnieje już na to sposób i nazywa się to analizą danych. Istnieją dwie kategorie analizy danych: analiza fundamentalna i analiza techniczna.

Podstawą analizy fundamentalnej są, co nie zaskakuje, podstawy inwestycji. Może to obejmować nastroje rynkowe, wskaźniki ekonomiczne i raporty o przychodach spółki. Analiza techniczna wykorzystuje także historyczne trendy do przewidywania, w jaki sposób inwestycja może wyglądać w przyszłości. W tym miejscu LiquidityX dogłębnie zajmie się wytłumaczeniem analizy technicznej.

Zrozumienie analizy technicznej

Analitycy od dawna wiedzą, że wyniki gospodarcze mają charakter cykliczny. Jeżeli wziąć odpowiednio długi okres, wartość każdego indywidualnego towaru, akcji, rynku lub gospodarki znajduje się w trendzie w górę i dół. Istnieją różnice spowodowane przez niezliczone czynniki, ale pewne trendy pojawiają się w dłuższej perspektywie.

Analiza techniczna próbuje rozszyfrować te wzorce, aby przewidzieć, kiedy nastąpi kolejny wzrost lub spadek. Dzięki odpowiedniej analizie technicznej możesz poprawnie zdecydować, kiedy wejść lub wyjść z rynku.

Kluczowym narzędziem do analizy technicznej jest wykres, który śledzi dowolną cenę lub wartość. Wyróżnia go unikalna struktura i kolor.

Zielone części wskazują na wzrost wartości, podczas gdy czerwone segmenty oznaczają spadek. Każda zielona lub czerwona sekcja składa się z grubej linii zwanej świecą. Świeca pokazuje zakres między ceną otwarcia i zamknięcia. Powyżej i poniżej każdej świecy znajduje się cieńsza linia zwana knotem. Knot pokazuje przedział między najwyższą a najniższą ceną w tym okresie.

Dla początkującego, wykres analizy technicznej może być podobny do przypadkowej serii ruchów cen. Jednak w połączeniu z rzeczywistymi informacjami, takimi jak dzień, tydzień, rok lub wydarzenia, zaczyna pojawiać się pewien wzorzec. Niektóre z tych wzorców można wykryć dość łatwo, podczas gdy inne są odkrywane tylko przez wyspecjalizowane programy komputerowe.

Nie jest wystarczające jedynie wyodrębnienie wzorca z wykresu. Hipotezę można sformułować dopiero po tym, jak teoria dotycząca wzrostu i/lub spadku może być zastosowana do wielu, jeśli nie wszystkich, poprzednich ruchów cen. Aby zdecydować, czy teoria jest powszechnie stosowana, stosujemy tzw „backtesting”.

Backtesting uwzględnia proponowaną teorię i sprawdzą ją w oparciu o rzeczywiste dane. Na przykład, trader może sugerować, że dolar słabnie wobec euro w każdy piątek przed zamknięciem rynków forex. Backtesting przeanalizuje cotygodniowe dane USD/EUR i potwierdzi lub obali tę hipotezę.

Jeśli backtesting potwierdzi teorię, trader może zautomatyzować swoje transakcje na podstawie zweryfikowanych wskaźników. Korzystając z powyższego przykładu, mogą ustalić harmonogram zakupu USD w piątek i sprzedać go za EUR przed następnym piątkiem.

Jaka jest podstawa analizy technicznej?

Indeks Dow Jones Industrial Index (DJIA) został założony przez i częściowo nazwany na cześć pioniera analizy technicznej, Charlesa Dow’a (1851-1902). Wypracował on coś, co znamy dzisiaj jako Teorię Dow’a, która stwierdza, że cena każdego towaru lub akcji kieruje się trzema (3) zasadami:

Średnie

Bez względu na wahania, średnia wartość jest odzwierciedleniem wszystkich czynników, które na nią wpływają.

Trendy

Trend pojawia się, gdy istnieje spójny ruch w określonym kierunku, w górę lub w dół. Składa się z trzech (3) części:

  • Pierwotna— Maksymalny punkt wzrostu lub spadku.
  • Wtórna — Korekta ruchu pierwotnego, jest to zwrot w odwrotnym kierunku zwykle o połowę poprzedniego ruchu, ale na ogół w zakresie od jednej trzeciej do dwóch trzecich.
  • Drobna — Małe wahania w ruchu wtórnym.

Fazy

Trendy pierwotne posiadają trzy (3) odrębne fazy:

  • Akumulacja — inwestorzy identyfikują trend i wchodzą na rynek.
  • Szeroki udział — trend staje się popularny i na rynek wchodzi większa liczba traderów.
  • Dystrybucja — Powszechne zaakceptowanie trendu, po którym następuje ogromny wzrost wolumenu obrotu.

W jaki sposób wykorzystuje się analizę techniczną?

Rozpoznanie trendu na początku ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej analizy technicznej. Ramy czasowe nie mają znaczenia – można wybrac np ramy dzienne lub roczne.

Trader, który prawidłowo rozpoznaje trend od początku, może wejść na rynek papierów wartościowych, kontraktów terminowych lub CFD z małą inwestycją i zmaksymalizować zyski poprzez wycofanie się przed odwróceniem trendu.

Analiza techniczna może być również wykorzystana do odrobienia strat. Na przykład: inwestor może kupić akcje, które wcześniej straciły na wartości i które przyniosły mu wcześniej stratę.

Jeżeli analiza techniczna wykaże, że trend spadkowy będzie utrzymywać się przez kolejne 3 miesiące, może zainwestować w CFD, zajmując krótką pozycję. Jeśli analiza jest poprawna, będzie on czerpać korzyści ze spadku cen akcji. W związku z tym, gdy trend odwróci się w ciągu 3 miesięcy, może sprzedać akcje i wtedy zarobić.

Analiza techniczna a analiza fundamentalna

W pierwszej części wyjaśniliśmy, że analiza techniczna dotyczy trendów, a analiza fundamentalna skupia się na podstawach spółki, rynku lub gospodarki.

Inwestor korzystający z analizy fundamentalnej nie analizuje dużych zbiorów danych dotyczących zmian rynkowych. Skupia się przede wszystkim na czynnikach „tu i teraz”, które mają bezpośredni wpływ na wartość aktywa. Wykorzystuje te informacje, aby zdecydować, czy wartość może wzrosnąć lub spaść.

Może być możliwe, że analiza fundamentalna i techniczna doprowadzą do diametralnie przeciwnych wniosków.

Na przykład analiza techniczna może wskazywać, że wartość akcji jest na początku trendu spadkowego ze względu na porę roku. Z drugiej strony, fundamentalna analiza może uwzględnić nowego CEO spółki, uruchomienie nowych produktów lub dotacje rządowe, co może przemawiać za wzrostem cen akcji.

Najlepszym podejściem do inwestycji jest użycie oby typów analizy jako wzajemnego uzupełnienia, a nie przeciwstawianie sobie ich.

Zalety i wady

Główną zaletą analizy technicznej jest pierwsza zasada teorii Dow’a, że średnie są kluczowe. Niezależnie od niewielkich wahań, średnia wartość każdej zmiennej wyrównuje się w danym okresie. Jeśli analiza techniczna prawidłowo identyfikuje trend, możesz osiągać zyski natychmiast, jak również w dłuższej perspektywie.

Najbardziej oczywistą wadą analizy technicznej jest niepewność. Po prostu nie ma gwarantowanej formuły identyfikacji trendu; nawet ruchy rynkowe, które starannie pasują do historycznych trendów, są podatne na nieprzewidywalność. Innymi słowy, jeśli analiza techniczna błędnie zidentyfikuje trend, możesz zanotować stratę.

Doskonałym przykładem jest pandemia COVID-19 2020, która była nieoczekiwanym wydarzeniem i w zdecydowany sposób spowodowała, że wszelkie wcześniejsze prognozy straciły na aktualności.

W LiquidityX rozumiemy mocne i słabe strony analizy technicznej, które uwzględniamy w naszych decyzjach inwestycyjnych.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. Około 74-89% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się