Företagsinformation:

Denna webbplats (www.liquidityx.com/eu) drivs av Capital Securities S.A., ett grekiskt investmentbolag, auktoriserat och reglerat av Hellenic Capital Market Commission (“HCMC”), med licensnummer 2/11/24.5.1994. Företaget är registrerat i Grekland under GEMI med registreringsnummer 31387/06/Β/94/18. Capital Securities S.A. är registrerat på registered at 58, Metropoleos Street, 105 63 Aten, Grekland.

 

Capital Securities S.A. äger och driver varumärket “LiquidityX”.

 

Riskvarning:

CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 74 – 89 % av privata investrerare förlorar pengar vid handel av CFD:er. Du bör tänka på om du faktiskt förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att riskera pengarna. Tidigare prestanda är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Framtida resultat är inte en pålitlig indikator för framtida prestanda. Innan du handlar bör du överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktolerans. Du bör inte sätta in mer än du är beredd att förlora. Se till att du förstår risken som är ansluten till produkten och uppsök fristående råd vid behov. LiquidityX utfärdar inte råd, rekommendationer eller åsikter angående erhållande, hållande eller avyttring av finansiella produkter. Capital Securities S.A. är inte en finansiell rådgivare och alla tjänster tillhandahålls endast vid utförande. Läs vårt dokument om Riskupplysning.

Vi informerar våra kunder och allmänheten att vi inte har någon som helst relation med företagen Immediate App Ai Ltd och Immediate 900 Eurax PTE LTD samt webbplatserna www.immediateeurax.net och www.immediateeurax24.com.
Capital Securities S.A. erbjuder tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (med undantag för Belgien) och Schweiz.

 

Capital Securities S.A. ger inte råd, rekommendationer eller åsikter i samband med förvärv, innehav eller disposition av någon finansiell produkt. Capital Securities S.A. är inte en finansiell rådgivare och endast utförande tillhandahålls för alla tjänster.

Teknisk analys

Det är varje investerares dröm att kunna förutse marknaden. Det finns redan ett sätt och det kallas för data-analys. Det finns två kategorier av data-analys: fundamental analys och teknisk analys.

Det grundläggande i fundamental analys är, föga förvånande, det fundamentala i en investering. Detta kan inkludera stämning på marknaden, ekonomiska indikatorer och företagets resultatrapport. Teknisk analys å andra sidan använder historiska trender för att förutse hur en investering kommer prestera i framtiden. Här tar LiquidityX en djupgående titt på teknisk analys.

Förstå teknisk analys

Analytiker har länge känt till att ekonomisk prestation är cyklisk i sin natur. Ser man över en tillräckligt omfattande period kommer värdet på alla individuella handelsvaror, aktier, marknader eller ekonomier följa ett generellt mönster för uppgång och nedgång. Det finns variationer som orsakas av en mängd faktorer men särskilda trender framträder på lång sikt.

Tekniska analyser försöker att tyda de här mönstren för att förutse när en nedgång eller uppgång kommer inträffa. Med den rätta tekniska analysen kan du på rätt sätt avgöra när du bör gå in eller lämna en marknad.

Det kritiska verktyget för teknisk analys är en graf som följer något pris eller värde. Det är tydligt genom sin unika struktur och färg.

Den gröna delen indikerar en ökning av värde medan röda segment visar på en nedgång. Varje grön eller röd sektion består av en tjock linje som kallas för ett ”Candle” (ljus/stapel). Det visar omfånget mellan öppningspriset och stängningspriset. Över och under varje candle finns det en tunnare linje som kallas ”the wick” (vecken). Vecken visar omfånget mellan det högsta och lägsta priset för den perioden

För en nybörjare kan ett diagram från en teknisk analys helt enkelt se ut som en serie med blandade rörelse. Dock, när man parar ihop det med information från den verkliga världen såsom tid på dagen, vecka eller år samt aktuella händelser kommer ett mönster börja framträda. En del av dessa mönster kan upptäckas relativt enkelt medan andra enbart kan avslöjas med hjälp av specialiserade datorprogram.

Det är inte tillräckligt med att plocka ut ett mönster från grafen. En giltig hypotes kan enbart formas efter att teorin om stigning och/eller fall kan appliceras till många, om inte alla, tidigare prisrörelser. För att avgöra om en teori är universell eller allmänt applicerbar så använder vi ett ”backtest”.

Backtest tar en föreslagen teori och testar den mot den faktiska datan. Exempelvis kan en handlare föreslå att priset på den amerikanska dollarn sjunker i förhållande till Euro varje fredag innan valutamarknaden stänger. Ett backtest kommer analysera de veckovisa USD/EUR siffrorna så långt tillbaka som möjligt och verifierar eller misskrediterar hypotesen.

Om ett backtest bekräftar en teori kommer ett handelsföretag möjligen automatisera sin handel baserat på de verifierade indikatorerna. Genom att använda exemplet ovan kan de ställa in ett schema för att köpa USD på fredag och sälja den för EUR innan följande fredag.

Vad är grunderna i teknisk analys?

Det berömda Dow Jones Industrial Index (DJIA) grundades av och namngavs delvis för pionjären av teknisk analys, Charles Dow (1851-1902). Han etablerade vad vi idag känner till som Dow Theory, vilket konstaterar att priser på alla handelsvaror eller aktier styrs av tre (3) principer:

Genomsnitt

Oavsett fluktuationer är det genomsnittliga värdet en reflektion av alla faktorer som påverkar det.

Trender

En trend uppstår när det finns en konsistent rörelse i en specifik riktning, upp eller ner. Det består av tre (3) delar:

  • Primär – Det maximala antalet punkter för ökningen eller nedgången,
  • Sekundär – En korrektion av den primära rörelsen, detta är en tillbakagång i riktning med vanligtvis hälften, men generellt inom omfånget av en tredjedel eller två tredjedelar.
  • Mindre – små fluktuationer i den sekundära rörelsen.
    Faser

Primära trender har tre (3) distinkta faser:

  • Ackumulering – Insiktsfulla analytiker identifierar en trend och går in på marknaden.
  • Offentligt deltagande – Trenden blir populär och ett stort antal handlare går in på marknaden.
  • Distribution – Den allmänna adopteringen av trenden som följs av en enorm ökning i handelsvolym.

Hur används den tekniska analysen?

Att känna igen en trend tidigt är centralt för framgången för alla tekniska analyser. Tidsramen spelar ingen roll – det kan vara en indikator för prisändringar som inträffar dagligen eller svängningar över ett år. En handlare som på rätt sätt upptäcker en trend när det börjar kan investera i värdepapper, terminer eller CFD (contract for difference) marknader med en liten investering och maximera vinsterna genom att dra sig ut innan trenden vänder.

Teknisk analys kan också användas för att väga upp förluster. Exempelvis, överväg en investerare som har köpt en aktie som har fallit och lett till en förlust.

Om den tekniska analysen visar att den nedåtgående trenden kommer fortsätta i ytterligare 3 månader kan han investera i en CFD genom att ta den positionen. Om analysen är korrekt kommer han föra vinst från fallet på aktiepriset. Följaktligen, när trenden vänder om 3 månader kan han sälja aktien och göra en vinst här med.

Teknisk analys vs Fundamental analys

Vi förklarade i den första sektionen att teknisk analys involverar trender medan fundamental analys handlar med om företag, industri och grundläggande saker om marknaden.

en investerare som använder fundamental analys tittar inte på stora uppsättningar med data för marknadsrörelser. Deras fokus är primärt på ”här och nu” faktorer som har en direkt inverkan på värdet. De använder den här informationen för att avgöra om värdet sannolikt kommer öka eller falla. Med hänsyn till detta kan det vara möjligt att den fundamentala analysen och den tekniska analysen kommer till diametralt motsatta slutsatser.

Exempelvis kan en teknisk analys indikera att värdet på en aktie är på väg att inleda en nedåtgående trend med hänsyn till tidpunkt på året. Å andra sidan kan en fundamental analys titta på företagets nya VD, nya produktlanseringar och stadsbidrag som vägledande för ett uppåtgående tryck på aktiepriset.

Den bästa ansatsen vid investering är att inte se den som teknisk vs fundamental analys utan istället som teknisk plus fundamental analys.

Fördelar och nackdelar

Den främsta fördelen med en teknisk analys är den första principen av Dow Theory om att genomsnitt är nyckeln. Oavsett mindre svängningar kommer det genomsnittliga värdet för alla variabler jämnas ut över tid. Om din tekniska analys på rätt sätt identifierar en trend kan du göra vinster direkt samt även på lång sikt.

Den mest uppenbara nackdelen med teknisk analys är osäkerhet. Det finns helt enkelt ingen garanterad formel som identifierar en trend; även marknadsrörelser som passar bra in på historiska trender är lättpåverkade till oförutsägbara. Med andra ord, om din tekniska analys på fel sätt identifierar trenden kan en förlust uppstå.

Ett perfekt exempel är 2020-års COVID-19 pandemi; den har helt kastat omkull alla tidigare accepterade förutsägelser med bred marginal.

På LiquidityX förstår vi styrkorna och svagheterna med teknisk analys vilket vi tar hänsyn till i våra investeringsbeslut.

Riskvarning

CFD:er är komplexa instrument där risken är stor att man förlorar pengar snabbt på grund av hävstången. 74 – 89 % av privata investeringskonton förlorar pengar när de tradar CFD:er. Du ska beakta om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

% avslutad

Betalningsmetoder
För att göra en insättning måste du först verifiera ditt konto.
Din fil har nekats. Vänligen kontakta kundsupport.
Jag förstår

Bästa/Bäste ${UserName},

Den här funktionen är inte tillgänglig i ett demokonto.
Byt till ditt live-konto, sätt in pengar och börja handla.

Finansiera ditt konto

Det här avsnittet är endast tillgängligt för kunder, logga in eller registrera dig