Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.liquidityx.com/eu) jest obsługiwana przez Capital Securities S.A., grecką firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Hellenic Capital Market Commission („HCMC”) z numerem licencji 2/11/24.5.1994. Spółka jest zarejestrowana w Grecji pod GEMI pod numerem 31387/06/Β/94/18.Capital Securities S.A. jest zarejestrowany pod adresem registered at 58, Metropoleos Street, 105 63 Ateny, Grecja.

 

Capital Securities S.A. jest właścicielem i operatorem marki „LiquidityX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Około 74-89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. LiquidityX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne: Capital Securities S.A. oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Capital Securities S.A. nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Analiza fundamentalna

Nie ma nic cenniejszego niż informacja. Właściwe informacje użyte we właściwy sposób we właściwym czasie mogą pomóc w osiągnięciu niesamowitych wyników, bez względu czy mówimy o sporcie, polityce, wojnie lub inwestycjach. Podczas inwestowania traderzy korzystają z informacji z dwóch kategorii: analizy fundamentalnej i analizy technicznej.

To jest przewodnik LiquidityX po analizie fundamentalnej. Przeczytaj go, by zrozumieć, w jaki sposób publicznie dostępne informacje mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych, przede wszystkim dotyczących tego, kiedy wejść i wyjść z rynku.

Co to jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna jest bardzo szerokim terminem. Obejmuje ona informacje na temat skali makro, takich jak stan gospodarki, nastroje na rynku i kondycja danego sektora. Czynniki mikroekonomiczne odnoszące się konkretnie do firmy, takie jak przychody, udział w rynku i skuteczność zarządzania są również ważne i analizowane przez traderów.

Dane te pomagają analitykom oszacować, czy np akcje spółki są przeszacowane lub niedowartościowane. W tym pierwszym przypadku, naturalną odpowiedzią byłoby rozważenie sprzedaży; w drugim przypadku, należałoby rozważyć kupno.

Podejście to jest szeroko stosowane, choć nie zawsze daje czarno-białe odpowiedzi. Wiele z założeń tradera, a także wyciągane przez niego wnioski, są subiektywne. Bardzo możliwa jest np sytuacja, w której dwóch różnych analityków wyciąga zupełnie inne wnioski z tych samych informacji.

W LiquidityX kładziemy silny nacisk na modele matematyczne, aby dokładnie przewidzieć trendy na giełdzie, rynku Forex i CFD. Analiza fundamentalna i techniczna mają kluczowe znaczenie dla naszego planowania finansowego.

Narzędzia analizy fundamentalnej

W tym wprowadzeniu do analizy fundamentalnej można dowiedzieć się, jak złożona może ona być. Jednak obliczenie ich na własną rękę daje ci bliski wgląd we wzajemne relacje i rozwija Twoje umiejętności jako trader.

Oto niektóre z głównych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu podejścia „zrób to sam”.

  • Stosunek ceny do zysków (P/E) – Jest to stosunek bieżącej ceny firmy w porównaniu do zysku spółki na akcje.
  • Stosunek ceny do sprzedaży (P/S) – to porównanie ceny akcji spółki do jej łącznej sprzedaży.
  • Przewidywany wzrost zysków (PEG) — jest to tempo wzrostu zysków firmy w ciągu jednego roku.
  • Wskaźnik ceny do wartości księgowej (P/B) — zwany także stosunkiem ceny do kapitału własnego, jest to porównanie wartości księgowej spółki z jej wartością akcji. „Wartością księgową” spółki jest jej wartość (koszt aktywów pomniejszony o deprecjację) obliczona w jej księgach rachunkowych. P/B uzyskuje się poprzez podzielenie ostatniej ceny zamknięcia akcji przez wartość księgową (z poprzedniego kwartału).
  • Zwrot z kapitału własnego — zwany również zwrotem z wartości netto, wartość ta jest uzyskiwana przez podzielenie wartości netto spółki przez kapitał własny akcjonariusza.
  • Wskaźnik wypłaty dywidendy — Spółka może wypłacić pewne zyski z dochodu netto akcjonariuszom jako dywidendy, zachowując resztę na finansowanie przyszłego wzrostu spółki. Współczynnik ten porównuje, ile zostało wypłacone do tego, ile zostało zachowane.
  • Stopa dywidendy — Wskaźnik ten uzyskuje się poprzez podzielenie dywidendy wypłaconej akcjonariuszom w ciągu roku na akcję przez bieżącą wartość akcji. Odsetek ten sygnalizuje, ile inwestorzy dywidendowi mogą otrzymać za zwykłe zainwestowanie w spółkę.
  • Zysk na akcję — wartość tę oblicza się poprzez podzielenie zysku netto, pomniejszonego o dywidendy, przez liczbę akcji. Wartość ta daje inwestorom wyobrażenie o tym, ile całkowity zysk wynosi na jedną akcję.

Bez wątpienia jest to dużo informacji do uwzględnienia, co może być trudne zwłaszcza dla początkujących inwestorów. Jeśli jesteś przytłoczony tą ilością liczb,  zmiennych, terminów i obliczeń, LiquidityX może Ci pomóc.

Wskazówki dotyczące analizy fundamentalnej

Dobra, rzetelna analiza fundamentalna wymaga czasu i wysiłku. Chociaż wiele informacji potrzebnych do przeprowadzenia analizy fundamentalnej można uzyskać dość łatwo, znalezienie zależności między daną a zachowaniem się cen akcji spółki może być trudne.

Częściej występuje sytuacja, że to zbiór czynników, a nie jeden, wpływa na notowania akcji na giełdzie. Praktycznie wszystkie różne informacje są ze sobą powiązane lub wpływają na siebie. Aby ocenić, czy akcje są przeszacowane lub niedowartościowane, musisz nauczyć się wykrywać te powiązania.

Aby rozpocząć analizę, należy sporządzić listę wszystkich czynników fundamentalnych. Należy je podzielić na dwie (2) kategorie — makroekonomiczne i mikroekonomiczne — o czym wcześniej wspomnieliśmy.

W ramach każdej z tych dwóch grup, należy następnie skategoryzować każdy czynnik według poziomu bezpośredniego wpływu na notowania akcji (według Twojej oceny). Twoja ocena wpływu każdego czynnika doprowadzi Cię do ostatecznego wyniku.

Następnie oceń, w jaki sposób każdy czynnik wpływa na inne czynniki. Na przykład, rozwijająca się gospodarka będzie może podwyższyć przychody firmy, ponieważ więcej osób posiada środki na produkowane przez firmę dobra. I odwrotnie, jeśli np trwający boom gospodarczy spowalnia, mniej osób będzie skłonnych do zakupów.

W Twojej analizie musisz ocenić, jak te poszczególne czynniki wpływają na siebie nawzajem. To dopiero początek Twojej analizy przed przejściem do faktycznego handlu.

Zalety i wady

Krytyka analizy fundamentalnej w większości skupia się na jej złożonych obliczeniach i nieprecyzyjnym sposobie, w jaki czynniki są powiązane. Oceny czynników są subiektywne i mogą się znacznie różnić między analitykami.

Podobnie jak w przypadku wszelkich danych, analiza fundamentalna nie jest w stanie przewidzieć nieoczekiwanych wydarzeń, takich jak np pandemia wywołana COVID-19. Dodatkowo, taki typ analizy w dużej mierze nie uwzględnia cyklicznej natury rynków, która z kolei leży u podstaw analizy technicznej.

Główną zaletą analizy fundamentalnej jest to, że zapewnia ona informacje o współzależności między wszystkimi danymi finansowymi a rzeczywistą wartością akcji. Po analizie fundamentów, które wpływają na cenę akcji, możesz ocenić, czy akcje są przeszacowane czy niedowartościowane.

Od tego momentu inwestowanie po prostu sprowadza się do podjęcia decyzji, czy chcesz wykorzystać różnicę między aktualną a potencjalną ceną akcji. Należy także pamiętać, że może dojść do sytuacji, w której Twoja analiza nie da Ci jasnej odpowiedzi co do oceny spółki.

Pamiętaj, że nie oznacza to, że Twoja analiza była stratą czasu — w rzeczywistości jej przeprowadzenie może zawsze zapewnić Ci wnioski, które mogą przydać Ci się na przyszłość.

Inteligentne inwestowanie polega na prawidłowym wykorzystywaniu informacji.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. Około 74-89% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się