Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.liquidityx.com/eu) jest obsługiwana przez Capital Securities S.A., grecką firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Hellenic Capital Market Commission („HCMC”) z numerem licencji 2/11/24.5.1994. Spółka jest zarejestrowana w Grecji pod GEMI pod numerem 31387/06/Β/94/18.Capital Securities S.A. jest zarejestrowany pod adresem registered at 58, Metropoleos Street, 105 63 Ateny, Grecja.

 

Capital Securities S.A. jest właścicielem i operatorem marki „LiquidityX”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Około 74-89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. LiquidityX nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne: Capital Securities S.A. oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Capital Securities S.A. nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Capital Securities S.A. nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający

Aby skutecznie handlować w perspektywie długoterminowej, inwestorzy muszą być zaznajomieni z podstawowymi pojęciami z zakresu handlu. Dwa z najczęstszych — i najważniejsze — terminów to dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający.

W tym artykule LiquidityX wprowadzi Cię do koncepcji depozyty zabezpieczającego i dźwigni finansowej.

Co to jest dźwignia finansowa?

Słowo „dźwignia” oznacza podniesienie czegoś. Dźwignia to instrument mechaniczny, który pozwala podnosić lub przesuwać bardzo ciężki przedmiot, stosując niewielką siłę. W ten sam sposób dźwignia daje inwestorowi możliwość kontrolowania dużej kwoty inwestycji przy niewielkim depozycie.

W istocie dźwignia to innymi słowy kapitał pożyczony przez brokera Tobie, inwestorowi. Współczynnik, który porównuje Twoję ekspozycję rynkową (rzeczywista wartość pozycji, którą przyjmujesz) z Twoim depozytem, to wskaźnik dźwigni finansowej. Wskaźniki dźwigni są różne, ale często wynosi 2, 5, 10 lub 20. Wskaźnik dźwigni zależy od obracanego instrumentu pochodnego, rodzaju konta u brokera oraz zajmowanej przez Ciebie pozycji.

W zależności od elektronicznej platformy handlowej i brokera, dźwigni może towarzyszyć prowizja i opłata brokerska. Istnieje również spread, który ma zastosowanie do wszystkich takich inwestycji. Spread to różnica między ceną rynkową a ceną, która jest Ci oferowana. Niektórzy brokerzy zastępują prowizje stałym spreadem.

Dźwignia jest uniwersalną cechą handlu CFD. Chociaż daje znaczną ekspozycję na rynku, należy pamiętać, że CFD zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Pamiętaj, że w przypadku użycia dźwigni nadal ponosisz odpowiedzialność za całą kwotę ekspozycji, jeśli rynek zmierzy w niepożądanym przez Ciebie kierunku.

Co to jest depozyt zabezpieczający?

Początkowy depozyt, który jest podstawą do użycia dźwigni finansowej, nazywany jest depozytem zabezpieczającym. Poziom depozytu zabezpieczającego zależy od instrumentu, jakim obracasz.

Na przykład, powiedzmy, że posiadasz $1,000 na swoim koncie handlowym. Możesz kupić kontrakty CFD na USD-EUR z depozytem zabezpieczającym w wysokości 700 USD i wykorzystać pozostałe 300 USD jako depozyt zabezpieczający dla CFD na akcje notowane na NYSE.

(Zauważ, że usunęliśmy prowizję, spread i inne opłaty z tych obliczeń dla uproszczenia).

Zalety depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej

Depozyt zabezpieczający i dźwignia finansowa są potężnymi narzędziami, które, jeśli są używane z ostrożnością i zrozumieniem, pozwalają traderom z niewielkim kapitałem uzyskać ogromne zyski z inwestycji.

Co oczywiste, główną zaletą są powiększone zyski. Dzięki dźwigni finansowej inwestorzy zajmują pozycje, które są kilkakrotnie większe od wartości ich początkowego depozytu. Jeśli cena porusza się w korzystnym kierunku dla tradera, jego zysk jest równy pełnej kwocie ekspozycji na rynku.

Handel z dźwignią umożliwia więc zapewnienie sobie więcej możliwości handlowych. Inwestor, który może przydzielić mniejsze kwoty w poszczególnych transakcjach z pomocą dźwigni finansowej, zyskuje możliwość prowadzenia transakcji częściej i szerzej niż w innym przypadku.

Wady depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej

Choć ogromna atrakcyjność wykorzystania dźwigni finansowej jest związana z jej potencjałem do powiększania zysku, dźwignia również wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami.

Powszechnym efektem ubocznym dźwigni jest to, że małe początkowe wymagania depozytowe dają inwestorom poczucie bezpieczeństwa, które może być złudne. To kusi ich do przeinwestowania i przekroczenia progów odpowiedzialności.

Pamiętaj, że ruchy cen w niewłaściwym kierunku powiększą straty. Chociaż depozyt zabezpieczający może być niewielki, Twoja ekspozycja jest taka sama, jak w przypadku zainwestowania pełnej kwoty. Może to prowadzić do wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, które występuje, gdy straty przekroczą limit ustalony przez brokera.

Płatność jest należna niezwłocznie po wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i być może będziesz zmuszony do przeniesienia środków z zyskownych transakcji na poczet pokrycia brakującego depozytu w przypadku takiego wezwania.

Inwestorzy przyzwyczajeni do tradycyjnego handlu na rynku akcji z pewnością będą rozczarowani, że ich prawa związane z takim typem handlu nie występują w przypadku handlu z produktami z dźwignią. Ponadto dywidendy, z których korzystaliby normalnie inwestorzy tradycyjni, mogą pracować przeciwko Tobie w przypadku krótkiej pozycji w danej akcji spółki.

Należy zawsze pamiętać, że mogą istnieć opłaty związane z produktami wykorzystanymi dźwignią finansową, które mogą nie występować w przypadku innych inwestycji. Opłaty za utrzymywanie, depozyty zabezpieczające, większe spready bid-ask i odsetki od depozytu zabezpieczającego mogą zmniejszyć Twoje zyski.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. Około 74-89% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się